انتصاب در شرکت پتروشیمی کیان

نور الله بابازاده سرپرست امور مالی شرکت پتروشیمی کیان شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی کیان: مهندس عبدالله یاوری عضو هیت مدیره و مدیر عامل شرکت پتروشیمی کیان در حکمی جناب آقای نورالله بابازاده را به سمت سرپرستی مدیریت امور مالی شرکت پتروشیمی کیان منصوب کرد.
یاوری مدیر عامل شرکت پتروشیمی کیان با تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده جناب آقای حسین اشرف زاده در طول مدت همکاری و تصدی در مدیریت امور مالی شرکت کیان ،نورالله بابازاده که دارای تجارب مفیدی در مدیریت منابع مالی و حسابداری در سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی بوده است به سرپرستی مدیریت امور مالی و حسابداری شرکت پتروشیمی کیان منصوب کرد.

مهندس عبدالله یاوری در آیین تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید امور مالی شرکت کیان، مهمترین سیاست و رویکرد مدیریتی شرکت در بخش امور مالی ،جذب منابع مالی، رعایت دقیق مجموعه قوانین و مقررات مالی ، مصوبات هیت مدیره و سهامداران محترم ( شرکت‌های هلدینگ پارسیان و پترو فرهنگ )،مستند سازی و شفاف سازی دقیق مدارک و مستندات مالی بویژه صورت وضعیت و هزینه کردهای پیمانکاران و مکانیزه و سیستمی کردند حسابها و نظام دهی امور دارایی های ثابت و سرمایه ای و تملک دارایی و اموال فنی و اداری و مصرفی و انبارهای شرکت در سایت و ستاد را تببین و اعلام کردند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کیان در بخشی از خدمات شایسته جناب آقای اشرف زاده مدیر سابق امور مالی تقدیر و تشکر و در مسئولیت جدید ایشان آرزوی موفقیت و عزت کردند.

keyboard_arrow_up