مهندس عبدالله یاوری مدیر عامل شرکت پتروشیمی کیان افزود:

مهندس عبدلله یاوری مدیر عامل شرکت پتروشیمی کیان افزود:

مگا پروژه کیان گامی در جهت تحقق راهبرد رهبری معظم انقلاب در “ایجاد زنجیره ارزشی و رفع وابستگی صنعت پتروشیمی” به کشور های دیگر و جلوگیری از خام فروشی است.

keyboard_arrow_up