دکتر اسماعیل قنبری مدیرعامل شرکت گسترش نفت و گازپارسیان در مجمع عمومی شرکت ؛ تهاتر ۳۰ هزار همت از مطالبات اوره سازان با هزینه خوراک پتروشیمی از مهمترین اقدامات اقتصادی در بخش پتروشیمی است

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی کیان به بخشی از مهمترین مراتب مطروحه در مجمع عمومی شرکت هلدینگ پارسیان مصوبه کمیسیون تلفیق برای تهاتر ۳۰ همت از مطالبات اوره سازان با هزینه خوراک مصرفی گاز پتروشیمی ها با مصوبه دولت در بهار ۱۴۰۲ نرخ هر متر مکعب گاز با ارزش افزوده ۸۰۵۰ تومان معادل ۲۸ سنت می شد قیمت خوراک پتروشیمی ها در عمان به عنوان مهم ترین رقیب ما در اوره ۸ سنت بود موضوع منتفی شده اما نرخ ها شناور و غیر قابل اتکاست
keyboard_arrow_up