مراسم تودیع و معارفه رئیس حراست شرکت پتروشیمی کیان برگزار گردید.

روز سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ ٫ مراسم تودیع و معارفه رئیس حراست شرکت پتروشیمی کیان با حضور مدیرعامل محترم و قائم مقام ایشان در سالن جلسات سایت برگزار گردید.
در این مراسم از زحمات رئیس قبلی حراست تقدیر و جناب آقای حسینی به عنوان رئیس جدید حراست شرکت منصوب شد.

فهرست