مگا پروژه پتروشیمی کیان در یک نگاه

مگا پروژه‌ای که می‌تواند سیاست‌های دولت در بخش تولید، نیازمندی‌های ضروری پتروشیمی برای صنایع پایین‌دستی و ورود به بازارهای بین‌المللی را علاوه بر تامین نیازهای بازار داخلی به همراه داشته باشد و به مهمترین سیاست اشتغال و کارآفرینی و به حرکت آوردن سایر بخش‌های پشتیبانی به شمار رود.
حال، نیازمند توجه و تسهیل‌گری دولت برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل در تضامین و شرایط پذیرش فایناسورها می‌باشد.
باور و یقین بر این است که تاخیر در زمان بهره‌برداری فازهای مهم الفین و صنایع فرآورده زیردستی و پلن‌های ۵ گانه این مجتمع، موجب هدر رفت منابع و رکود سرمایه خواهد شد.

مهمترین نقطه توجه دولت، ایجاد شرایط بهره‌برداری از منابع صندوق توسعه ملی در جهت به حرکت در آوردن مهمترین مجتمع پتروشیمی در کشور و منطقه که حاصل آن تولید و فروش محصولات پتروشیمی و اشتغال دهها هزار نفر به صورت اشتغال پایدار و بیش از دهها هزار نفر اشتغال غیر مستقیم می‌باشد.

انتظار آن است که دولت و دستگاه های عامل، در تامین و تخصیص منابع مالی، اعتباری و ارزی و تسهیل در ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تضامین و شرایط پذیرش فایناسور می‌باشد.

امید است، در راستای راهبرد رهبر فرزند انقلاب اسلامی در سال رفع موانع تولید، گام های مهمی در جهت توسعه این مگاپروژه پتروشیمی کشور برداشته شود.

تهیه و تنظیم از روابط عمومی شرکت پتروشیمی کیان

فهرست